Wat is CPC / CPL / CPM / CPS?

Zowel CPC, CPL, CPM en CPS zijn afrekenmodellen voor online adverteren. CPC staat voor ‘Cost per click’. CPL staat voor ‘Cost per lead’. CPM staat voor ‘Cost per mille’ en CPS staat voor ‘Cost per sale’. Bij adverteren wordt er vaak gekozen voor een van bovenstaande manieren van vergoeden. Welke manier het effectiefst is en de hoogste ROI oplevert, is afhankelijk van wat je met je advertentie wilt bereiken.

Euro muntstukken

Wat betekent CPC?


Bij CPC, oftewel Cost per click, wordt er door de adverteerder een bepaald bedrag betaald per klik. Hierbij maakt het niet uit hoe vaak de advertentie wordt weergegeven. Het voordeel als adverteerde is dat je alleen kosten maakt als er daadwerkelijk interactie heeft plaatsgevonden. Adverteren op CPC-basis doe je vaak via Google Ads, waar je prijzen ziet van bepaalde zoekwoorden en zelf biedingen kunt doen. Dit noem je Search Engine Advertising.


Wat betekent CPL?


Bij CPL, oftewel Cost per lead, betaal je als adverteerder een afgesproken bedrag aan de publisher voor iedere lead die gegenereerd wordt. Leads kunnen verschillende vormen aannemen, maar in principe gaat het altijd om het genereren van gegevens voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan het werven van inschrijvingen voor een nieuwsbrief, aanmeldingen voor een event of de aanvraag van gratis samples.


Wat betekent CPM?


Bij CPM, oftewel Cost per mille, betaal je als adverteerder een afgesproken bedrag per duizend keer dat de advertentie wordt getoond. Bij CPM ga je niet voor direct resultaat, maar zet je in op naamsbekendheid en herkenbaarheid. Het marketingresultaat bij CPM is relatief moeilijk te meten in verhouding tot de andere vergoedingsmodellen.


Wat betekent CPS?


Bij CPS, oftwel Cost per sale, betaal je als adverteerder pas als er daadwerkelijk een sale is voortgekomen uit de betreffende advertentie. Werken op basis van CPS kan voor adverteerders zeer interessant zijn, omdat je dus alleen betaalt wanneer het je ook omzet oplevert. Bovendien bereik je -zonder dat er kosten aan verbonden zijn- ook bezoekers die niet overgaan tot een sale, maar mogelijk in een later stadium alsnog tot actie overgaan. CPS wordt vooral gebruikt voor affiliate marketing.