Wat is het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (BMC) is een beknopte samenvatting van je ondernemingsplan, gecategoriseerd in negen bouwstenen. Hierin beschrijf je het verdienmodel, de toegevoegde waarde van je bedrijf, klanten, leveranciers en andere relaties. Door deze negen bouwstenen beknopt samen te vatten kun je makkelijker focussen en bijsturen op je ondernemingsplan. Hierin zie je sneller waar kansen en bedreigingen liggen, zodat je kunt groeien en innoveren.

vrouw maakt tekening op canvas

Waarom het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas werd beschreven in het boek Business Model Generation (2010) door Alexander Ostenwalder en Yves Pigneur. De basis van het model is de waardepropositie van je bedrijf, oftewel de onderscheidende kracht. Verder vul je de bouwstenen in, die we hieronder zullen behandelen. 

Het Business Model Canvas schrijf je het beste uit op een groot vel, dat je op een plek op de werkvloer hangt waar iedereen het kan zien en kan aanvullen/invullen. Hiervoor een brainstorm organiseren is ideaal, zowel voor het gezamenlijk richting geven aan de strategie, als het groepsgevoel en het krijgen van sterke input.

  • Key partners: met welke partners werk je samen en met welke strategsiche partners zou je moeten samenwerken om sneller te groeien en succesvol te zijn?
  • Kernactiviteiten: wat zijn je belangrijkste bedrijfsactiviteiten. Welke doe je zelf en welke besteed je uit?
  • Key resources: welke middelen heb je nodig voor de bedrijfsuitvoering? Denk aan kennis van medewerkers, apparatuur of zelfs patenten en keurmerken.
  • Waardepropositie: waarom kiezen klanten voor jou? Op welke manier voeg je waarde toe aan je diensten of producten?
  • Klantrelaties: op welke manier heb je contact met je klanten? Kijk hierbij naar zowel offline als online contact.
  • Kanalen: via welke communicatie-, distributie- en verkoopkanalen bereik je je klanten? Hoe vinden klanten jouw bedrijf?
  • Klantsegmenten: wat zijn de belangrijkste klantgroepen die je met het bedrijf wilt bereiken?
  • Kostenstructuur: wat heb je financieel gezien nodig om je doelen te bereiken? Waar zitten de hoogste kosten, hoe kun je besparen en hoe kun je schaalvoordeel behalen?
  • Inkomstenstromen: op welke manier verdien je je geld, hoe zijn de inkomsten geordend? Denk aan losse producten, abonnementen, verhuur. Mogelijk kun je meer geld verdienen als je je producten op een andere manier in de markt zet.

Strategische keuzes op basis van Business Model Canvas

Als je de negen bouwstenen op papier hebt gezet, kun je betekenis geven aan bepaalde koersveranderingen en strategische keuzes binnen het bedrijf. Je ziet zo sneller wat de invloeden van bepaalde keuzes op het geheel zijn. Zo bepaal je waarin je investeert, waar kansen liggen, wat je kunt doen als een belangrijke klant wegvalt, of dat je focus moet leggen op een ander klantsegment of bijvoorbeeld je producten op een slimmere manier in de markt kunt zetten.