Wat is een confrontatiematrix?

Een confrontatiematrix is een vervolgstap op de SWOT-analyse, waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tegenover elkaar zet en een waarde toekent aan deze combinaties (van heel kansrijk tot zeer bedreigend). Deze waarde bepaalt het belang voor jou als bedrijf om gericht actie te ondernemen en bepaalde kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes (verbanden) om te zetten in iets positiefs voor jouw bedrijf.

american football tegenstanders

SWOT-analyse als basis van confrontatiematrix

Als basis van de confrontatiematrix maak je dus de SWOT-analyse. De basis hiervan zijn de interne en externe analyse. Je kijkt naar waar je bedrijf in uitblinkt, op welke vlakken de concurrenten het beter doen en wat bijvoorbeeld factoren zijn die jouw bedrijf op het gebied van wetgeving, economische omstandigheden en milieubewust ondernemen kansen en bedreigingen bieden.

Beoordeling geven: kansrijk of bedreigend

Nadat je de SWOT hebt afgerond, zet je de punten om in een confrontatiematrix. Hierbij ontstaat er een schema waarbij je bovenaan (kolommen) de kansen en bedreigingen zet en aan de linkerzijde (rijen) de sterktes en zwaktes. Je gaat vervolgens de verbanden beoordelen met ++ (heel kansrijk), kansrijk (+), neutraal (0), bedreigend (-) en zeer bedreigend (–).

  • Geen effect: dan is het dus een 0. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een bedreiging in combinatie met een zwakte niet heel belangrijk is voor jou als bedrijf.
  • Zeer kansrijk: zie je een kans in de markt die je bijvoorbeeld kan combineren met en sterkte, dan valt daar winst te behalen.
  • Zeer bedreigend: heb je een zwakte die jou als bedrijf ook nog eens extra kan schaden in combinatie met een huidige bedreigende trend op de markt? Dan kan dat een negatieve invloed op je hebben.

Door scores toe te kennen, zie je uiteindelijk beter waar je snel op moet acteren, bijvoorbeeld om winst te behalen ten opzichte van je concurrenten of juist om zwaktes op te lossen omdat deze op termijn steeds belangrijker worden voor de concurrent.

Strategie bepalen

Nu je inzichtelijk hebt op welke manieren je kunt groeien of stabiel kunt blijven, kun je een betere basis leggen voor je strategie. Voorbeelden:

  • Groeien door sterktes met kansen te combineren
  • Zwaktes verbeteren om stabiliteit voor de toekomst te krijgen
  • Verdedigen, door bedreigingen weerstand te bieden met sterktes