Wat is een CTA?

CTA is de afkorting van Call-To-Action en betekent dat je een boodschap uitzendt met als doel de ontvanger aan te zetten tot actie. Deze actie kun je zien in de breedste zin van het woord: van het doorlinken naar meer informatie, tot het behalen van nieuwsbriefinschrijvingen of het triggeren van een conversie. Het gebruik van sterke CTA’s draagt bij aan het behalen van je bedrijfsdoelstellingen. Om te testen welke CTA’s de hoogste response behalen, kun je gebruik maken van A/B testing.

De CTA als tekstlink, banner of button

CTA’s hebben als doel je aan te zetten tot actie. Dat kan op verschillende manieren. In lopende teksten zie je vaak tekstlinks, met daarin een doorverwijzing. Ook buttons zijn erg populair. De button heeft dan een opvallende kleur met een duidelijke boodschap erin. Banners kun je inzetten wanneer je je boodschap wilt combineren met beeld.

Wat maakt een sterke CTA?

Naar het inzetten van CTA’s is al veel onderzoek gedaan. Zo zijn er allerlei richtlijnen waardoor men sneller zou klikken. De basis daarvan is dat de CTA duidelijke informatie moet bevatten met wat er komen gaat wanneer je klikt. Wanneer de ontvanger een boodschap ontvangt na de klik die niet in lijn ligt met zijn of haar verwachtingen, dan beïnvloedt dit de geloofwaardigheid en zal men over het algemeen eerder geneigd zijn om weg te klikken. Het succes van een call-to-action wordt vaak gemeten aan de hand van de click-through rate.

A/B testing voor CTA’s

Om sterke CTA’s te bepalen voor het behalen van je doelstellingen is het een aanrader om A/B testen uit te voeren. Dit betekent dat je de CTA steeds op een variabel verschil van elkaar inricht en deze toont aan een gerandomiseerde groep. Op deze manier kun je testen op welke manier de CTA de meeste response oplevert. Zo vind je na veel testen uiteindelijk de meest krachtige CTA’s voor jouw website en bijbehorende doelstellingen.