Wat is een DESTEP-analyse?

Een DESTEP analyse is een kort onderzoek op macroniveau waarbij je de niet-beïnvloedbare factoren uit de markt in kaart brengt. Iedere letter staat daarbij voor een te analyseren factor, namelijk demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek juridisch. 

vrouwen analyseren

Waarom een DESTEP analyse doen? 

Door het uitvoeren van een DESTEP analyse breng je de factoren in kaart die mogelijk invloed hebben op het succes van jouw product of dienst in de betreffende markt. Deze factoren zijn niet te beïnvloeden, maar door je bewust te zijn van de huidige trends kun je hier wel op een slimme manier op inspelen. 

Demografische factoren 

Bij demografische factoren breng je de populatie in kaart. Hoe groot is je doelgroep, hoe zit het met de leeftijdsopbouw, gemiddeld en besteedbaar inkomen en welke uitkomsten kun je daarbij als kans of bedreiging zien? Op demografisch niveau achterhaal je dus je potentiële doelgroep. 

Economische factoren 

Hoe zit het op financieel gebied in de markt waarop jij actief bent? Je kijkt bijvoorbeeld naar gemiddeld salaris in een gebied of land, maar ook mate van werkeloosheid en algemeen welzijn. Op basis hiervan kun je een voorspelling doen qua vraag naar je product. Ook helpt het meer zicht te krijgen op je prijsbepaling. 

Sociaal-culturele factoren 

Hier kijk je naar sociale trends, gedrag en levensstijl, normen en waarden en zelfs religie van de potentiële doelgroep. In hoeverre is er binnen deze groep behoefte/noodzaak aan jouw product of dienst. Welke huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden mogelijk het aankoopproces? 

Technologische factoren 

In hoeverre is het product technologisch ontwikkeld? Beoordeel de mate van innovatie van het product en realiseer je dat consumenten bij veel producten steeds meer waarde aan vernieuwing gaan hechten. Passen de technologische ontwikkelingen bij de huidige trends, tijd en gebruikers? 

Ecologische factoren 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint een steeds grotere rol te spelen, zowel voor producten als consumenten. Wat zijn de trends op het gebied van ecologie? In hoeverre kun je je product of dienst hierop aanpassen? Ecologische factoren kunnen wat dat betreft zowel grote kansen als grote bedreigingen bieden. Speel goed in op ecologische ontwikkelingen die specifiek betrekking hebben op je branche. 

Politiek-juridische factoren 

Hierbij wordt de invloed van de overheid in kaart gebracht. Moet je door bepaalde wetten aanpassingen aan je product doen? Kan de doelgroep jouw product zomaar kopen zonder vergunning, of worden ze juist verplicht om een bepaald product aan te schaffen? Zitten er subsidies op deze productcategorie? Breng alle invloeden in kaart. 

DESTEP-analyse doorvoeren in marketingplan 

Nadat je de DESTEP-analyse hebt gemaakt, ga je factoren indelen naarmate hun belang. Zo zal de ene factor minder invloed hebben op je succes dan de andere. Overweeg alle mogelijkheden en speel tijdig in op veranderingen in (een van) deze factoren, zo blijf je je concurrenten voor.