Wat is direct marketing?

Direct marketing is een vorm van marketing waarbij potentiële klanten op een directe en persoonlijke manier benaderd worden. Er worden korte lijnen gehanteerd, waardoor het mogelijk is om een band op te bouwen met de klant. Direct marketing zet aan tot actie, bijvoorbeeld via e-mail of post, telefonische acquisitie en social media. Het staat ook bekend als dialoogmarketing of push marketing.

pijlen op bord

Direct marketing voorbeelden

Er zijn verschillende manieren om direct marketing toe te passen. Vaak is het slim om verschillende kanalen te combineren. Je kunt de kanalen op elkaar afstemmen.

Catalogusmarketing: hierbij wordt er een catalogus naar een klant gestuurd, zodat diegene direct kan bestellen (eventueel doorsturen naar de website).

Persoonlijke verkoop: dure en tijdrovende vorm van direct marketing, maar wel heel effectief omdat je persoonlijk contact hebt met de (potentiële) klant.

Telemarketing: bellen, bellen en nog meer bellen. De effectiviteit is vaak relatief laag en deze manier van marketing wordt steeds meer als storend ervaren. Doe je dit toch, dan kan het aanbieden van een grote korting uitkomst bieden.

E-mailmarketing: je kunt een grote groep bereiken door middel van e-mails. Kan erg effectief zijn voor kortingsacties, top of mind blijven en het opbouwen van een relatie met de klant. Je moet wel toestemming hebben om de e-mails te mogen sturen.

Internetmarketing: hieronder vallen banners, zoekmachinemarketing, affiliate marketing en social mediamarketing. Voordelen zijn de goede meetbaarheid en dat je een specifieke doelgroep kunt bereiken tegen relatief lage kosten.

De voordelen van direct marketing

Bij direct marketing kies je voor een persoonlijke aanpak, waardoor het contact én het ondernemen van actie aantrekkelijker wordt gemaakt voor de (potentiële) klant. Hierdoor kun je een langdurige relatie opbouwen. Direct marketing voordelen:

  • Persoonlijk contact met klant.
  • Langdurige relatie opbouwen.
  • Effectiviteit goed meetbaar.
  • Combineren met ‘direct response’, waarbij je bijvoorbeeld korting of een proefabonnement aanbiedt, zodat de klant direct actie onderneemt.

De nadelen van direct marketing

Zitten er ook nadelen aan direct marketing? Dat ligt er maar net aan hoe je je strategie inricht. Mogelijke direct marketing nadelen:

  • Kost relatief veel tijd, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een specifieke doelgroep of voor het maken van bellijsten en raadplegen bel-me-niet-register.
  • Direct marketing met koude acquisitie (bijvoorbeeld telefonische acquisitie), wordt door veel mensen als onprettig ervaren, waardoor ze ook negatieve associaties kunnen krijgen met je bedrijf.
  • Je mag niet zomaar e-mails sturen, daar moet je eerst toestemming voor hebben.
  • De concurrentie op internet wordt alsmaar groter, waardoor de kosten kunnen toenemen in jouw branche.

Direct marketing meetbaar maken

De resultaten van direct marketing zijn in veel gevallen gemakkelijk te meten. Ga je bijvoorbeeld aan de slag met telefonische acquisitie, dan kun je verschillende aanpakken testen en de resultaten analyseren. Dat kan ook met e-mail, waarbij je A/B tests kunt uitvoeren.

Bij online direct marketing is het sowieso gemakkelijk om inzicht te krijgen in de CTR en overige resultaten. Bij offline direct marketing zou je kunnen werken met landingspagina’s, bijvoorbeeld middels een QR-code op een flyer.

Direct marketing betekenis

Tot slot nog een korte notitie bij de betekenis van direct marketing. Direct marketing is een breed begrip. Je kunt het meer zien als een overkoepelende naam voor marketing die direct aan klanten is gericht om aan te zetten tot actie. Doe je dat bijvoorbeeld via social media, dan valt dat ook onder social mediamarketing. Doe je dat via e-mail, dan valt het ook onder e-mailmarketing.

De inrichting van je direct marketing is daarom meer een strategie, waarbij je kanalen gaat invullen aan de hand van jouw doelen. Hierbij kies je voor een klantgerichte benadering.