Wat is een editorial?

Een editorial is een offline of online artikel dat geschreven is door de redactie, bijvoorbeeld in een krant, tijdschrift of op een nieuwswebsite. Vaak gaat het om een opiniestuk dat tevens ondertekend wordt met de naam van de schrijver. Een editorial mag niet verward worden met een advertorial, want in tegenstelling tot de advertorial, is een editorial geen gesponsorde content.

Hoe ziet een editorial eruit?

Artikelen in tijdschriften en op nieuwswebsites zijn vaak objectief geschreven. Een editorial daarentegen is een redactioneel stuk waarbij de schrijver zijn of haar mening geeft. Als schrijver hoef je dus niet onafhankelijk te blijven en je bent subjectief. Een voorbeeld van een editorial is het voorwoord in een tijdschrift, waarin de hoofdredacteur vaak het woord heeft. In editorials vinden vaak verwijzingen plaats naar andere artikelen die wel objectief zijn. 

Een goede editorial heeft een duidelijke invalshoek, bijvoorbeeld om de lezer iets uit te leggen, te overtuigen, om ergens kritiek op te geven of juist ergens een zegen over uit te spreken. Je mening is onderbouwd met feiten, om zo de lezer te overtuigen. Editorials kunnen worden gebruikt om de invalshoek van het publicerende tijdschrift of de website weer te geven. Je straalt daardoor meer persoonlijkheid uit en kunt je hiermee profileren.

Verschil tussen editorial en advertorial

Zowel een editorial als een advertorial lijken qua inhoud vaak veel op elkaar en worden daarom ten onrechte regelmatig met elkaar verward. Het grote verschil is dat een advertorial betaalde content is. Advertorials hebben een commercieel doel. Het is niet altijd even makkelijk om de twee stukken uit elkaar te houden, maar vaak zie je bij een advertorial een verwijzing naar dat het betaalde content is, bijvoorbeeld naar een verwijzing te maken naar dat het partner content is of dat het een betaalde publicatie is. Een editorial geeft de boodschap van de schrijver weer en een advertorial geeft de boodschap van de adverterende partij weer.