Wat is een impressie?

Een impressie is een unieke vertoning van een advertentie aan een bezoeker, zoals een banner, tekstlink of zoekmachineresultaat. Wanneer er meerdere banners, links of tekstadvertenties op één pagina zijn, dan kunnen er meerdere impressies plaatsvinden binnen een paginaweergave. Een impressie vindt plaats wanneer de bezoeker de advertentie ziet. Er hoeft verder geen klikactie voor plaats te vinden. 

Impressies die aanzetten tot actie

Het doel van impressies is om deze te laten leiden tot actie. Dit kan bijvoorbeeld het klikken op een banner zijn om tot aankoop over te gaan, het doorklikken op een link om op een andere pagina nieuwe informatie te halen, of het doorklikken vanuit een zoekmachineresultaat om een gewenste pagina te bezoeken.

Wanneer een bezoeker op een pagina met advertenties of tekstlinks is, dan wil het niet per definitie zeggen dat er een impressie plaatsvindt. Als de uiting bijvoorbeeld onderaan de pagina staat en de bezoeker scrolt niet door naar beneden dan telt dat niet als een impressie. Bij een impressie verschijnt de uiting op het beeldscherm.

Bewust en onbewust zien van uitingen

Een impressie telt dus wanneer de uiting zichtbaar is op het beeldscherm. Dat wil echter niet zeggen dat de bezoeker deze werkelijk bewust heeft waargenomen. Hierdoor is het lastig om de effectiviteit ervan te meten.

Goed om te weten is dat men ook onbewust uitingen waarneemt. Als jouw logo bijvoorbeeld in een banner verwerkt slaat dan zal de bezoeker deze bewust, dan wel niet onbewust waarnemen. Hoe groot de effectiviteit van jouw banner is valt op deze manier echter niet te meten.

Click-through rate

Hoe valt de effectiviteit van je uiting dan wel te meten? Dit wordt gedaan aan de hand van de click-through rate (CTR). Dit is het percentage dat naar aanleiding van de impressie ook werkelijk doorklikt op de advertentie, tekstlink of andere advertentie-uiting. Je berekent dit aan de hand van de volgende formule:

(100 / # impressies) * # kliks = ..%

Hoe hoger de CTR, hoe effectiever je vertoning is geweest. Wil je een hogere CTR? Dan is het aan te raden om A/B Testing te doen met verschillende advertentie-uitingen in verschillende lay-outs en via verschillende platformen.