Wat is een KPI?

KPI staat voor key performance indicator, oftewel kritieke prestatie indicator, en wijst op variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Dit kan zijn op bedrijfsniveau, maar ook op merkniveau of productniveau. KPI’s zijn meetbare cijfers, zoals aantal nieuwe klanten, omzet/omzetgroei, het bereik van een website, et cetera. Door KPI’s op te stellen, krijg je inzicht in prestaties. Bovendien zijn ze een goede basis voor het nastreven van langetermijndoelstellingen.

Brood calorieën meten

KPI’s opstellen om doelstellingen te realiseren

Key performance indicators worden opgesteld om de prestaties van een bedrijf te meten en zijn onderdeel van de bedrijfsstrategie. Voordat je KPI’s stelt, denk je na over de langetermijndoelstellingen. Deze vertaal je naar concretere kortetermijndoelstellingen. Vervolgens stel je KPI’s op. Deze concrete variabelen analyseer je bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, om te zien of je huidige resultaten in lijn liggen met je doelstellingen. 

Hoe stel je goede KPI’s op?

Het monitoren van KPI’s is dus belangrijk om je doelstellingen te bereiken. Om KPI’s te kunnen monitoren is het van belang dat ze concreet te meten zijn. Daarom stel je ze op via het SMART principe. Dit betekent dat je de KPI’s dusdanig formuleert dat ze aan een aantal eisen voldoen:

  • S = specifiek
  • M = meetbaar
  • A = acceptabel
  • R = realistisch
  • T = tijdsgebonden

Per doelstelling koppel je een of enkele KPI’s. Let op, KPI’s zijn in deze slechts hulpmiddelen/indicatoren om te kijken of je in lijn ligt met je doelstellingen, het zijn geen losse doelstellingen op zichzelf, maar onderdeel van een groter geheel. Wanneer je merkt dat de KPI’s niet behaald worden dan weet je dat je langetermijndoelstellingen in gevaar zijn en moet je dus direct actie ondernemen en bijsturen.

KPI als leidraad binnen de organisatie

Naast het feit dat KPI’s moeten voldoen aan het SMART principe, kun je tevens de volgende richtlijnen aanhouden. KPI’s moeten toekomstgericht zijn, maar wel direct het resultaat van een organisatie beïnvloeden. Maak ze periodiek meetbaar, bijvoorbeeld per dag, week of maand.. Bij voorkeur worden de KPI’s leading in de organisatie. Dat wil zeggen dat alle medewerkers hun neuzen dezelfde kant op hebben staan en beslissingen nemen met deze KPI’s in het achterhoofd.