Wat is een query?

Een query is een zoekopdracht in een database. We kennen een query vooral als zoekopdracht in een zoekmachine door het invoeren van een of meerdere keywords, waarna er informatie wordt opgehaald. Een query kan je echter niet alleen uitvoeren in een zoekmachine, maar in iedere database. Het is van belang hierbij dat je de query typt in de taal die de database begrijpt (vaak SQL).

Man steekt hand op voor vraag

Query in de zoekmachine

Voor online marketing zijn query’s in de zoekmachine van essentieel belang voor het organisch (SEO) én betaald (SEA) binnenhalen van bezoekers op je websites. Wanneer iemand een bepaalde voor jou relevante term in een zoekmachine invult dan wil je het liefst zo hoog mogelijk ranken ten opzichte van je concurrenten.

Veelgebruikte query’s kun je achterhalen met tools als Google Keyword Planner. Hier zie je welke query’s vaak uitgevoerd worden en waar je dus met je zoektermen op moet focussen.

Question and Reply

Het woord query is afgeleid van de woorden Question and Reply, oftewel vraag en antwoord. Wanneer je een query uitvoert dan krijg je de gegevens die je wilt ophalen. Mocht de query niet beantwoord kunnen worden, dan krijg je in sommige gevallen alternatieve zoekresultaten, bijvoorbeeld in een zoekmachine. In andere gevallen krijg je een error of ‘geen resultaten gevonden’, zoals op Wikipedia of op sommige interne zoekmachines binnen websites.

Query in de informatica

Van origine wordt met een query een opdracht aan een database bedoeld, met als doel een bepaalde actie in de database uit te voeren (met betrekking tot gegevens). Hierbij kun je denken aan het ophalen, toevoegen, aanpassen of verwijderen van gegevens. Voorbeelden van gegevens die deze databases kunnen bevatten zijn logingegevens, registraties (in webshop, op nieuwsbrief, et cetera), telefoonnummers of andere lijsten.

SQL: query taal

SQL staat voor Structured Query Language en is een specifieke programmeertaal die voor veel databases wordt gebruikt. Wanneer je een handeling in de database wilt doen (informatie ophalen, aanpassen, toevoegen of verwijderen) dan kun je instructies geven aan de database. Op een SQL server worden de gegevens gehost en geregistreerd. Het dient als fundament van een website.

Een database kan in verschillende vormen geschreven zijn. Een query maakt data leesbaar voor mensen. De standaard taal om met een database te communiceren is SQL, oftewel Structured Query Language. Dit is programmeertaal en in de SQL database worden gegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een zoekopdracht uitvoert, inlogt in een systeem, een registratie op een webshop.