Wat is recency effect?

Recency effect is een cognitief verschijnsel waarbij men de neiging heeft om hetgeen dat we het laatst lezen beter te onthouden en er in verhouding ook meer waarde aan te hechten dan aan de voorgaande tekst. Door in het laatste deel van de tekst iets belangrijks te vertellen kun je bezoekers gemakkelijker aanzetten tot actie. Om overtuigender te zijn houd je bij het schrijven van teksten dus rekening met het recency effect.

krant

Recency effect voor schrijven online teksten

Ben je bezig met het invullen van je online teksten. Houd dan het recency effect in acht. Maak je bijvoorbeeld een opsomming ten behoeve van een sterke productomschrijving? Zorg dan dat het laatste punt uit de lijst een knaller is, want deze wordt volgens de recency theorie beter onthouden dan woorden die in het midden staan. 

Dit is overigens een goede reden om altijd een korte conclusie toe te voegen aan je teksten, waarin je het belangrijkste nog eens herhaalt.

Onderzoek naar recency effect

Uit onderzoek blijkt dat het recency effect tot stand komt door ons geheugenproces, waarbij recente informatie beter onthouden wordt en dus beschikbaar is om te gebruiken in je oordeel. Simpel gezegd wil dit dus zeggen dat je het laatste punt gemakkelijker terug kan halen.

Het recency effect maakt dat we een herinnering opslaan in ons tijdelijk geheugen, oftewel ons werkgeheugen of korte-termijngeheugen. Na zo’n 30 seconden schijnt dit effect al weg te ebben. Zorg er daarom voor dat je bezoekers binnen 30 seconden van informatie tot conversie verleidt als je gebruik wil maken van de voordelen van het recency effect. Dit kun je triggeren door te zorgen voor zo weinig mogelijk afleiding en informatie tussen de call-to-action button en het laatste punt van de tekst.

Recency en primacy effect

Het recency effect hangt nauw samen met het primacy effect. Volgens dit cognitief verschijnsel onthoud je juist het eerste dat je op een lijst ziet als beste. Het primacy-recency effect schrijft dus voor dat je de belangrijkste punten in het begin en aan het eind plaatst. Het midden van de tekst bevat de minst belangrijke informatie.

Deze effecten gaan overigens niet alleen op bij het schrijven van teksten, maar ook bijvoorbeeld bij een videoboodschap. Daarnaast kun je denken aan voorbeelden als het lezen van een menukaart (zet de gerechten die je het liefst verkoopt juist vooraan of achteraan), of tijdens een sollicitatie waarin de eerste en laatste kandidaat (onbewust) beter onthouden worden.

Het primacy en recency effect willen natuurlijk niet zeggen dat er alleen maar aandacht is voor het eerste en laatste deel, maar het is interessant om dit in het achterhoofd te houden als extra boost voor het bereiken van je doelen.