Wat is ROI?

ROI, oftewel Return on Investment, is een marketingformule waarmee je percentueel meet hoeveel verdient op een gedane investering. Het meet dus eigenlijk de financiële waarde die een investering voor je toevoegt. Hoe hoger de ROI, hoe waardevoller de investering. Je berekent de ROI door de winst te delen door de kosten en zo je percentage van verdienste uit te rekenen.

ROI berekenen

Wanneer je een campagne draait of product of dienst levert dan is het natuurlijk belangrijk dat deze ook wat oplevert. Sommige doelen van campagnes kunnen lastig meetbaar zijn, zoals het vergroten van de naamsbekendheid. De ROI daarentegen is te meten, namelijk met de volgende formule:

ROI = (opbrengsten – kosten) / kosten x 100%

Het percentage dat eruit komt is procentueel de winst die je op een investering hebt gemaakt. Hoe hoger dit getal, hoe beter. Wanneer je verlies maakt dan is de ROI een negatief percentage.

Kun je de ROI altijd nauwkeurig berekenen? 

De Return on Investment kun je zowel berekenen voor producten en diensten, als voor advertentiecampagnes. Voor producten en diensten is het in principe gemakkelijk uit te tellen, omdat je weet wat het kost en wat het oplevert. Voor advertenties wordt het een ander verhaal. Niet bij ieder type advertentie kun je namelijk de opbrengsten herleiden naar de investering.

ROAS: Return on advertising spend

Wanneer je specifiek kijkt naar investeringen en winsten uit advertenties, dan spreken we van ROAS, oftewel de toename van het bedrijfsresultaat dat voortkomt uit advertenties. ROAS is een specifieke vorm van ROI. Er zit wel een verschil in de berekening van ROAS. Zo haal je niet eerst de kosten van de opbrengsten af, maar deel je simpelweg de opbrengsten door de kosten. ROAS druk je daarnaast niet uit in percentages, maar in absolute getallen.

Voorbeeld moeilijk tot niet te herleiden: Je deelt flyers uit in de stad, zet een radioreclame in of houdt een lezing op een event. Ondertussen ben je ook bezig met allerlei andere vormen van marketing. Hoe weet je dat de sales direct uit een specifieke campagne voortkomen? Het is moeilijk om de ROAS te meten. Door de jaren heen is er wel naar oplossingen gezocht. Een goed voorbeeld hiervan is de QR-code. Door aan de QR-code een landingspagina te koppelen en deze bijvoorbeeld op een flyer te plaatsen, kon met precies herleiden wie er via de code op de website kwam. De QR-code is tegenwoordig echter minder populair en veel mensen zoeken via Google naar bedrijven.

Voorbeeld gemakkelijk te herleiden: Zet je Google Ads campagnes in? Dan is de ROI wel perfect te meten. Met zowel Google Ads als Google Analytics kun je namelijk precies het aantal kliks, de CPC en daaruit voortkomende sales analyseren.